DOOIEVAAR+ SCHRIJFT AAN FRACTIEVOORZITTER D66

Den Haag, 25 maart 2014

 

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Hierbij feliciteren wij u met uw behaalde verkiezingsresultaat en wensen u sterkte en wijsheid toe bij de formatie, met name ook ten aanzien van het beladen Spuiforumdossier.
Op 6 november 2012 stuurden wij een open brief aan Marnix Norder (zie bijlage 1) waarin we opriepen om serieus een variant te onderzoeken met gebruikmaking van de bestaande accommodaties. U kent de geschiedenis, Norder weigerde het alternatief serieus te onderzoeken en eind november 2012 besloot de Raad toch door te gaan met het Spuiforum, dit gebaseerd op de veronderstelling dat er geen alternatief mogelijk zou zijn en op de harde toezegging dat het Spuiforum binnen de € 181 miljoen gerealiseerd zou kunnen worden.
Onze werkgroep was en is er van overtuigd dat het complexe Spuiforumplan niet binnen dit budget gerealiseerd kan worden en dat gezien de technische en financiële onduidelijkheden en risico's de naam Spui Fyra beter zou passen, bovendien achten we een goed werkend alternatief mogelijk voor € 80 miljoen minder.


We presenteerden dit op 21 juni 2013. Gezien het geringe draagvlak onder de bevolking (70 tot 80% keerde zich tegen sloop) stelden we voor om af te zien van het Spuiforumplan en het alternatief met spoed serieus te laten uitwerken en, om geen tijd te verliezen, dit dan maar te laten doen door architect Neutelings NRA.
De wethouders weigerden en versnelden zelfs de procedure om te voorkomen dat het Spuiforumplan een verkiezings-item zou worden. Daarom werd de budgetaanvraag vervroegd naar vóór het zomerreces. Gezien de publieke opinie en het gemor binnen de PvdA-achterban kon Norder niet anders doen dan toch in te stemmen met een onderzoek: Architect Neutelings kreeg de opdracht om in zes weken tijd (in de vakantieperiode)de Dooievaarvariant uit te werken.
Wij voorzagen een beschamende vertoning (zie onze brief d.d. 25 juli 2013 - bijlage 2) En dat werd het ook. Neutelings bevestigde onze mening dat je van een architect wiens plan ter discussie staat niet kunt vragen een alternatief te ontwikkelen als het oorspronkelijke plan in de lucht blijft!!
Even leek het er op dat er toch een serieus onderzoek zou worden gedaan naar een echt alternatief voor het megalomane Spuiforumplan maar dat was maar schijn; de tijd was te kort en de motivatie nihil. Hoewel een kind kan zien dat eerst alles slopen en dan alles gestapeld weer terugbouwen natuurlijk geldverspilling is slaagde de architect van het Spuiforumplan er in om zo'n slecht alternatief te ontwerpen met zoveel onnutte ruimte dat elke opdrachtgever hem zijn werk over had laten maken. Zo niet het Gemeentebestuur van Den Haag: dat gaf in plaats van een onpartijdige deskundige nota bene diezelfde architect ook nog eens de opdracht om een vergelijking te maken tussen zijn eigen Spuiforumplan en zijn onvolwaardige alternatief. Waarna hij triomfantelijk concludeerde dat het alternatief zelfs duurder zou zijn!!
Maar ondanks deze "onmogelijke" procedure en het feit dat toen nog steeds 70 tot 80% van de Haagse bevolking het Spuiforum niet zag zitten en het Spuiplein niet wilde missen stemde de Raad met minimale meerderheid toch in met het Spuiforum. En met de onmiddellijke start van de bouw van een tijdelijk theater in Scheveningen waar ook niemand op zit te wachten werd getracht de kiezer voor een voldongen feit te stellen.
Echter, er is maar één voldongen feit en dat is de verkiezingsuitslag en die is duidelijk: de meerderheid van de Haagse bevolking ziet de onnodige sloop niet zitten. En hoewel D66 flink wint was het Pechtold-effect van de vier grote steden door de Spuiforumdiscussie het laagst in Den Haag (Amsterdam + 100% - van 7 naar 14 zetels / Rotterdam + 50% - van 4 naar 6 zetels / Utrecht + 44,4 % - van 9 naar 13 zetels / Den Haag + 33,3 % - van 6 naar 8 zetels).
We roepen u dan ook op om de patstelling te doorbreken en niet te proberen met "slimme" acties het Spuiforum alsnog door te zetten. De burgerij zal dat niet begrijpen en zit er zeker niet op te wachten. Dat moet voor een democratische partij als D66 toch iets betekenen.
Zo'n omstreden plan met zo'n minimale meerderheid toch doorzetten was al zwak, zeker omdat het gebaseerd was op verkondigde onwaarheden: –    Het Spuiforum zou niet meer gaan kosten dan € 181 miljoen, alleen dat was al een reden om de
stekker er uit te trekken want dat gaat zeker niet lukken zoals te lezen is in ons recente Raadsadres
met de financiële thermometer. –    “De beide zalen zouden als tijdelijke zalen gebouwd zijn, dat wist iedereen" zo werd te pas en te
onpas in de raad gesteld. ONZIN zo stelt Koolhaas, die met zijn Kunsthal in Rotterdam bovendien recentelijk bewees dat gebouwen als het NDT met relatief weinig geld weer geheel up to date te maken zijn.
Mevrouw Van Engelshoven, verlos Den Haag van deze verlammende discussie en stop met het Spuiforum met al zijn onzekerheden en risico's en zet vol in op het uitwerken van het alternatief. Volg het advies van de oud-rijksbouwmeesters (Patijn e.a.) en behoud en verbeter het Spuiplein. Voel dit niet als een verlies maar als een opluchting: zie het door Saskia Mees ingesproken filmpje op de site www.spuiforum-krankjorum.nl met de mooie conclusie:
"met dit complex maakt Den Haag kans om, voor € 80 miljoen minder, door het hergebruikte erfgoed en een breed draagvlak onder de bevolking in de toekomst alsnog tot culturele hoofdstad te worden verkozen".
Met vriendelijke groet, werkgroep Dooievaar+ Hans van Beek Frits van Erpers Roijaards Joop ten Velden
Bijlagen:
Open brief aan Marnix Norder d.d. 6 november 2012 Brief aan Marnix Norder d.d. 25 juli 2013x

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Over ons

Werkgroep Dooievaar

 

Alles over de Werkgroep

Volg ons

Op Facebook en Twitter