ZIENSWIJZE BESTEMMINGSPLAN 2015

Werkgroep Dooievaar+ heeft een omvangrijke zienwijze geschreven tegen het bestemmingsplan dat het nieuwe Spuiforum/OCC van Wijsmuller mogelijk moet maken. In het bestemmingsplan wordt nét als onder wethouder Norder geschoven, gejokt en opgehoogd ten koste van de stad en haar stemmers... Het bestemmingsplan is het één na laatste middel dat raadsleden en stemmers nog hebben om de doordenderende trein van het Spuiforum te stoppen...

Conclusie: 

De stad heeft nu de unieke kans om dit slecht functionerende en onaantrekkelijk gedeelte van het stadscentrum duurzaam te verbeteren.

Desondanks moeten we constateren dat dit bestemmingsplan veel potentie uitsluit door het ontbreken van een samenhangende gebiedsvisie en een overspannen programma. Denk hierbij aan de mogelijkheden zoals eerder geschetst in de ‘renovatievarianten’, het ‘horizontaal model’ of het initiatief ‘Spui Haven’.

Het College stelt risico's te willen (en kunnen) beheersen met dit bestemmingsplan door de vrijheden naar ontwikkelaars ongebreideld te verruimen binnen de marge van financiële risico's. Tegelijkertijd is er geen enkel zicht op een waarborg voor een succesvolle ontwikkeling, planvorming en exploitatie. Dat is geen ‘goede ruimtelijke ordening’. De kans op ‘schoonheid’ is niet door bevoegd gezag geborgd en door het college ver-engd tot een keuze-uit-drie.

De raadsleden kunnen namens ons, stemmers,  kennis nemen van de vertrouwelijke wankele fundamenten van de grondexploitatie en daarmee de economische realiseerbaarheid van dit bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan moet worden afgewezen!

Het gehele stuk mbt de zienswijze inclusief bijlagen is hier te vinden.

 x

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Over ons

Werkgroep Dooievaar

 

Alles over de Werkgroep

Volg ons

Op Facebook en Twitter