Strijland presenteert SPUIHAVEN

Kan Den Haag weer een Grachtenstad worden?

(dossier in ARCHIEFMAP 2014)

 

In het plan Spui Haven worden de eertijds aanwezige grachten weer open gegraven en bevaarbaar gemaakt.: Nieuwe Haven, Ammunitie Haven, Schedeldoeks Haven, Wijn Haven, Turf Gracht en Spui-Haven.

 

In de toekomst is het dus mogelijk vanaf het Spui pal voor de Nieuwe Kerk en Stadhuis met rondvaartboten de stad en regio in te varen. Het weer open graven van grachten en kanalen is niet nieuw in Nederland: Amsterdam, Utrecht(Catherijnesingel), Zaanstad, Breda, Tilburg, Drachten: overal zijn en worden  grachten en kanalen weer open gegraven.

 

Het plan Spui Haven sluit aan bij de forse investeringen die Den Haag gepleegd heeft bij de Noordwal en de bruggen over de Koninginnegracht. Voor het plan is geld beschikbaar: op 7 november jl. trok de Gemeenteraad 190 miljoen euro “onrendabel” uit om Spuikwartier op te knappen.

 

  De nieuwe Muziekzaal wordt een permanente locatie voor “Hofvijverconcerten”, (in de toekomst dus Spui Haven concerten)waar de internationale culturele elite elkaar in de ruime foyers en dakterrassen met uitzicht op de Spui Haven kan ontmoeten. De zaal wordt aan drie zijden omringd door water: een bijkans Venetiaanse setting. De Muziekzaal is klassiek vormgegeven volgens de ontwerpschema’s van de Italiaanse renaissance architect Palladio.

 

 Ruime trappen, goed op de zon gelegen, die vanaf de Turfmarkt en de Muziekzaal het water van de Spui Haven inlopen, bieden voor iedere Hagenaar verpozing en vertier. Wandelaars kunnen door een afwisselend stelsel van brede kades, intieme overdekte gaanderijen, bruggetjes en de klassiek vormgegeven colonnade voor de nieuwe Muziekzaal een boeiende rondgang langs de Spui Haven maken.

 

 De steiger voor de rondvaartboten ligt in de beschutting van een arcade: hotel en rondvaartboten vormen zo een ijzersterke nieuwe toeristische combinatie.

 

 Onder de Spui Haven en Muziekzaal is ruimte voor een parkeergarage van ca. 800 plaatsen –boven de bestaande capaciteit van de garages onder Danstheater. Het bestaande door architect Rem Koolhaas te renoveren en uit te breiden Danstheater komt ook aan het water te liggen.

 

 De leegstaande Ministerie toren  staat in de toekomst aan het water van Wijn Haven, Turf Gracht en Schedeldoeks Haven. Deze prestigieuze ligging maakt de toren goed geschikt voor ontwikkeling tot appartementen gebouw in het hogere segment van de markt: Spui Haven Apartments. Aan de Turf Gracht is een overdekte sloepen haven opgenomen: een unieke kwaliteit die nergens in Den Haag wordt aangeboden.

 

 In de tweede fase van het plan wordt het Prins Bernhard viaduct gesloopt tot aan de Zwarte Weg. Bekostiging hiervan valt buiten het genoemde budget van 190 miljoen euro en start bij leegkomen van Gebouw de Terminal.

 

 Het opengraven van de grachten is het gedroomde middel om het doel van het nieuwe Gemeentebestuur te realiseren: maak van Rivierenbuurt, Spuikwartier een Oude Centrum weer een samenhangend geheel die deze havenbuurt tot in de jaren ’60 kende.

 

 Zoals gezegd, er is geld voor en het plan is realiseerbaar binnen de wens van de Gemeenteraad: opleveren in 2019.

 

 Natuurlijk is er een “maar” in het plan:

Het is in strijd met datzelfde Raadsbesluit van 7 november jl.  want er is geen nieuwbouw van een Koninklijk Conservatorium opgenomen.

 

 De keuze voor Den Haag die voorligt is de volgende:

 

Een Spuikwartier met bevaarbare grachten  een klassieke muziekzaal, gerenoveerd Danstheater en prestigieuze woontoren. En een waterprogramma met rondvaartboten en prive sloepen.

 

 Of toch maar weer een Spuikwartier conform de huidige plannen met, naast nieuwbouw van NDT, RO en KC, een grote hoeveelheid commercieel vastgoed –waarvan afzet immer ongewis is.

 

 Initiatiefnemer van dit plan was als ambtenaar betrokken bij het besluit van B&W in 1974 (stoppen met aanleg snelwegenstelsel rond de binnenstad) alsmede in 1986, stoppen met uitbreiding Stadhuis Monchyplein.

 

 Wederom staat B&W , die op 5 januari 2015 moet beslissen welke bouwconsortia worden uitgenodigd voor plan-prijs aanbieding op grond van Raadsbesluit jl. 7 november, met de publicatie van dit plan voor een historische en dus moeilijke keuze.

 

 

Ir R.A.Strijland

 

Stedenbouwkundige Dienst Stadsontwikkeling Den Haag 1974, 1978-1987

 x

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Over ons

Werkgroep Dooievaar

 

Alles over de Werkgroep

Volg ons

Op Facebook en Twitter